Jeg arbejder med mange forskellige værktøjer som f.eks. Google Analytics, Adobe Analytics, Piwik, Crazy Egg og Hotjar

På det seneste har data tilsynet meldt ud at vi ikke kan bruge google analytics i danmark.
Det betyder at der har været mange henvendelser til hvordan man kan komme omkring dette.

Hvad skal du igang med?
Kontakt