Hvordan optimerer jeg ydelsen af min mobilapp?

For at optimere ydelsen af din mobilapp, undgå unødvendig rendering, minimer brugen af tunge biblioteker, optimer grafik og billeder, og brug asynkrone operationer for netværkskald eller tunge operationer. Overvåg også appens ydelse med værktøjer som Android Profiler eller Xcode Instruments, og foretag nødvendige justeringer baseret på indsamlede data.